Detachering

Detachering houdt in dat een bedrijf personeel inhuurt die al werkzaam bij een ander bedrijf. Bedrijf A huurt bijvoorbeeld werknemers van Bedrijf B. Er zijn gespecialiseerde bureaus die zich hier mee bezig houden, zogenoemde detacheringsbureaus. Het detacheringsbureau huurt mensen in en verhuurt die aan andere bedrijven voor vastgelegde periodes. Het voordeel voor Bedrijf A is dat deze geen risico's loopt als een werknemer ziek wordt of als er ontslagen dienen te vallen. Deze risico's worden gedragen door Bedrijf B, het detacheringsbureau. Personeel inhuren via een uitzendbureau is vaak goedkoper, aangezien detacheringsbureaus de kosten die bovengenoemde risico's met zich mee brengen door berekenen in de prijs die Bedrijf A betaalt voor de werknemers.


De voordelen van detachering voor een bedrijf is dat het geen risico loopt zoals hierboven al beschreven. Daarnaast is het zo dat het vaak een positief effect op de werkvloer heeft als er zo nu en dan wat nieuwe energie komt binnenwaaien. Dit zorgt voor nieuwe energie en frisse ideeŽn. Nadeel is dat deze personen soms voor scheve verhoudingen kunnen zorgen omdat zij over het algemeen gesproken een hoger salaris zullen krijgen. Daarnaast kan het een nadeel zijn dat de personen die gedetacheerd zijn minder binding met uw bedrijf hebben aangezien zij toch al snel weer zullen vertrekken.


Voor startende werknemers kan detachering een uitkomst zijn, het is een manier om snel veel en gevarieerde werkervaring op te doen. Als je nog niet zeker bent van wat je precies zou willen doen nu je bent afgestudeerd kun je met behulp van detachering verschillende banen en plekken bekijken en zo een goed geÔnformeerde keuze maken over je toekomstige werkplekken.


Tenslotte wordt er vaak gekozen voor detachering als duidelijk is dat er voor een vooraf vastgestelde periode een extra persoon nodig is in het bedrijf. Dit kan het geval zijn bij bijvoorbeeld zwangerschap van een werknemer, maar ook een grote order waar u niet op tijd aan kunt voldoen zonder wat extra handjes. Detachering heeft zijn voor- en nadelen, zowel voor bedrijven als werknemers. Toch komt detachering tegenwoordig steeds meer voor en is het voor startende werknemers een uitdagende manier om te ontdekken wat je wel of niet echt leuk vind om te doen.